Japanese Kanji Images

Glory / Eikou

glory.

pronunciation :

kanji meanings :
  • Ei = prosper, thrive, flourish, boom, (= Saka(-eru)).

  • Kou = Hikari = light, a ray, a beam, a gleam, a flash, a glow,
    radiance, brilliance, sparkle,
    glory, gleam, hope.
glory_01    glory_02    glory_03

glory_04    glory_05    glory_06

glory_07    glory_08    glory_09

glory_10    glory_11    glory_12PR1421519119

1421519127

1421519135

1421519143

156931893X

1569318948

1421522810

1591161193

1421523132


Links
Returns to Main page.
Contact.

©2006-2015 Tact