Japanese Kanji Images

Aku-Gyaku-Hi-Dou

kanji meaning :
  • Aku-gyaku = atrociousness. atrocious. brutality.

  • Hi-dou = unjust. tyrannical. cruel. inhuman.
akugyakuhidou_01    akugyakuhidou_02    akugyakuhidou_03

akugyakuhidou_04    akugyakuhidou_05    akugyakuhidou_06

akugyakuhidou_07    akugyakuhidou_08    akugyakuhidou_09


  PR


1590305787

1590308069

032171427X

1590308093

383274178X

Links
Returns to Main page.
Contact.

©2006-2015 Tact